Til kommende studerende

Uddannelsesplaner for studerende på Fri-Stedet:

Uddannelsesplan 1. praktik 2022

Uddannelsesplan 2. og 3. praktik – Skole- og fritidspædagogik 2022

Uddannelsesplan 2. og 3. praktik - Social- og fritidspædagogik 2022

Vi vil sammen med børn, unge og deres familier arbejde forebyggende og tværfagligt gennem dannelse af relationer og inkluderende fællesskaber for at fremme sund livsmestring.

Ambition

Målgruppe

Tilgang

Værdi/effekt