Priser & ind- og udmeldelser

Fritidsklubben

Det koster 685,- pr. måned. De 2 første måneder og juli måned er betalingsfrie.

Indmeldelse: For at blive medlem skal vi have en snak med dig og dine forældre. Ring på tlf. 99 82 33 00 og aftal et tidspunkt for en snak og rundvisning.

Udmeldelse: Kontakt os på tlf. 99 82 33 00 eller kig op.

Ungdomsklubben

Det er GRATIS at gå i Ungdomsklub.

Indmeldelse: Kig op og få en indmeldelsesblanket, som dine forældre skal underskrive, inden du kan blive medlem. Husk det gule sygesikringsbevis, når du kommer med indmeldelsesblanketten.

Udmeldelse: Kontakt os på tlf. 99 82 33 00 eller kig op.

Specialgruppen

Har du et barn/ung som skal visiteres til specialgruppen så kontakt barnets/den unges rådgiver eller ring til souschef Jill Hvarregaard på tlf. 31 99 33 02 for nærmere information.

Visiteringen til specialgruppen går altid igennem Udviklingsafsnit for Børn og Unge.